Чудите се за какво са неясните цифри на личната ви карта? Разберете тук!

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook

Често срещам хора, които не знаят какво означават последните цифри от единния им граждански номер(ЕГН).

Широко разпространена е теорията за двойниците, която е свързана с последната цифра на втория ред на гърба на личната ви карта. Е, нека хвърлим малко светлина. Аз също не бях обръщал внимание.

Мисля, че това е полезна информация, която трябва да се знае и ще помогна за разпространението и.


ЕГН се поддържа от ЕСГРАОН. ЕГН-то се състои от 10 цифри. Първите 6 показват годината, месеца и датата на раждане (това всеки го знае). Предпоследните 3 показват къде сте родени и вашия пол,като предпоследната е нечетна за жени и четна за мъже ,а последната(контролна цифра) показва дали егн-то е вярно.

За родените след 2000 г. прибавят 40 към месеца, ако са родени под 1900 г. се прибавя 20 към месеца на раждане.

Пример, имаме ЕГН-то 8812102461. Можем да кажем,че това е мъж и той най-вероятно се е родил в Кърджали. Но да видим дали е вярно. Как се проверява ?
Всяка позиция носи някаква тежест.

1-ва позиция – тежест 2
2 – 4
3 – 8
4 – 5
5 – 10
6 – 9
7 – 7
8 – 3
9 -6

Умножаваме цифрите с определена тежест, според позицията им. След това събираме всички произведения и ги делим на 11, ако е точно делението или остатъкът е 10, то контролната цифра е 0, ако не, то се записва остатъка от делението. В нашия случай имаме:
(

8 x 2 + 8 x 4 + 1 x 8 + 2 x 5 + 1 x 10 + 0 x 9 + 2x 7 +4x 3 + 6 x 9 ) / 11 =  ?
(16 + 32 + 8 + 10 + 10 + 14 + 12 + 54)/11 =
156/11=15 с остатък 1  =>ЕГН-то е коректно, защото последната цифра от ЕГН-то в примера e 1.

Ето и списък с кодовете на областите.

Благоевград 43
Бургас 43 – 93
Варна 93 -139
Велико Търново 139-169
Видин 169-183
Враца-183-217
Габрово 217-233
Кърджали- 233-281
Кюстендил 281- 301
Ловеч 301- 319
Монтана 319 -341
Пазарджик 341- 377
Перник 377- 395
Плевен 395- 435
Пловдив 435- 501
Разград 501- 527
Русе  527- 555
Силистра 555 -575
Сливен 575 -601
Смолян 601- 623
София – град 623- 721
София – окръг 721- 751
Стара Загора 751- 789
Добрич (Толбухин) 789- 821
Търговище- 821- 843
Хасково 843- 871
Шумен 871- 903
Ямбол 903 -925
Друг/Неизвестен 925 – 999

Нека сега да видим какво има на гърба на личната карта. Символите са разположени на три реда. Използват се само цифри, буквите от A до Z и знака ‘<‘ .

Първи ред:

1-ва позиция – тип на документа –  I,A или C
2-та е по решение на правителството.За българските лични карти е D.
3-5 Страна издала документа.
6-14-та позиция е номер на документа.
15-та е контролна цифра за позициите 6-14
14-30 по решение на страната издала документа.

Втори ред:

От 1-ва до 6-та позиция е датата ви на раждане .
На 7-ма позиция е контролна цифра за първите 6 цифри.
На 8-ма позиция е вашият пол.
От 9-та до 14-та позиция е датата на изтичане на вашата лична карта.
На 15-та  позиция е контролна цифра за позициите от 9 до 14.
От 16-18 е вашето гражданство.
От 19-29 е вашето ЕГН.
30-та цифра е контролна цифра на позициите 6-30 от първи ред. и за втори ред позициите са от 1-7 , 9-15 и 19-29.

Трети ред:

Вашата фамилия, последвана от два символа ‘<‘ и името,и презимето.

Запознати сте вече с начина на проверка, така че тук ще споменем само разликите. Тежестта на цифрите е различна. За първа позиция е 7, за втора е 3, за трета е 1 и се повтаря от началото. Буквите от A до Z носят стойност от 10 до 35. И накрая се дели на 10 и се получава контролната цифра.

Ето и една любопитна теория, която се разпространява като легенда, но мнозина отхвърлят:

Не сте ли любопитни колко човека приличат на вас визуално в лице. Личната ви карта може да ви отговори на този въпрос.

Има номер на личната карта, който разкрива колко хора в България, имат подобно лице на вашето.


Погледнете уникалния номер на снимката, числото, което е оградено с червено, обозначава броя на личностите, които визуално са подобни на вас. Този номер винаги е последната цифра, на втория ред. Ако цифрата е нула, това  означава, че нямате „визуален близнак“ и и сте уникални и единствени!

Вижте нашите специални оферти и няма да съжалявате:

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook